Mida me usume

Meie missioon on ületada piire ja lammutada tõkkeid, ehitada sildu, mis viivad inimesed Jeesuse Kristuse armastuse ja lootuse juurde.

Me usume...

..Pühakiri, nii Vana ja Uus Testament, on inspireeritud, eksimatu ja eksimatu Jumala Sõna, mis on Tema täielik ilmutus tahet Jumala päästmiseks. inimkonna jaoks ning jumalikku ja lõplik autoriteet kogu kristlikule usule ja elule.

(2. Timoteuse 3:15-17; 2. Peetruse 1:21; Heebrealastele 4:12; Psalm 19:7-8; Matteuse 5:17-18).

..et on üks elav ja tõeline Jumal, Looja ja kõigi asjade hoidja, lõpmatult täiuslik ja igavesti olemasolev kolmes Isast, Isast ja Jumalast, kes on kolmel isikul... Poeg ja Püha Vaim

(5Moosese 6:4; 1Moosese 1:26, 3:22; Jeremija 10:10; Psalm 33:6-9; Matteuse 28:19; 2Korintose 13:14; 1Timoteuse 1:17).

...Jumalas, Isas lõpmatu, suveräänne, isiklik Vaim, täiuslik pühadus, tarkus, vägi ja armastus; et Ta käsitleb ennast halastusväärselt asjades, mis puudutavad inimkonna eest; et Ta kuuleb ja vastab palvetele; ja et Ta päästab patust ja surma kõigile, kes tulevad Tema juurde Jeesuse Kristuse kaudu.

(Johannese 3:16; 4:14; 1. Johannese 4:8; Jeremija 32:17-19; roomlased 5:8, 11:33-36)

...Jumala Püha Vaimus, kes on saadetud Isa poolt ja Poja, kelle teenistus on ülistada Issandat Jeesust Kristust; et veenda inimkonda nende pattudest; teha vaimulikku uuestisündi kahetsevates inimestes patune; ja elustada, pühitseda, juhatada, õpetada, ja võimestada usklikku jumalakartlikuks eluks ja teenimiseks.

(Johannese 14:16-17, 26; 16:7-15; 1. Korintlastele 2:9-16; 3:16; Apostlite teod 1:8).

...et inimkond loodi Jumala näo järgi, kuid langes pattu ja on nüüd looduse poolest patused ja valiku tõttu. hukkamõistetud, eraldatud Jumalast ja vaimselt surnud.

(1Moosese 1:26-27; Jesaja 53:6; Roomlastele 3:23; 5:12, 18-19; Johannese 3:17-18)

...Jumala Pojas... Issand Jeesus Kristus, kes on täielikult Jumal ja täielikult inimene, olles sündinud
Pühast Vaimust ja sündinud neitsi Maarjast; et Ta elas patuta elu ja suri
ristil, valades oma verd ainsa vastuvõetava ohvrina meie pattude eest; et Ta tõusis kehaliselt
surnuist, tõusis taevasse, kus Ta nüüd istub Jumala paremal käel meie
ülempreestri ja eestkostjana; ja et Tema sõna otseses ja isiklik tagasitulek maa peale väes ja
hiilguses on peatselt toimumas.

(Johannese 1:1-3, 20:28-29; Heebrealastele 1:1-3; 1. Timoteusele 3:16; Filipplastele 2:5-11; Matteuse 1:18-23;
1. Korintlastele 15:3-4; 1. Timoteusele 2:5; Heebrealastele 2:9-10, 17; 4:14-16; 10:10-12; 1. Tessonile 4:16-17;
Ilmutus 1:8; 5:8-14).

...et päästmine on Jumala tasuta kingitus; et patune päästetakse armu läbi usu kaudu, täiesti sõltumatult kõigist inimlikest teenetest; et kõik, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse ja Tema lunastustöösse ristil, võtavad Teda vastu usu kaudu, tõelises meeleparanduses, tunnistades Teda nii Päästjaks kui ka Issandaks, saavad päästetud.

(Apostlite teod 4:12; Johannese 1:12; Roomlastele 1:16; 3:21-26; 6:23; 10:9-10; Efeslastele 2:8-9; Tiitus 3:5-7).

...kehalises ülestõusmises surnute, usklike, ülestõusmises ülistatud, igaveseks eluks... taevas koos Issandaga. uskmatute puhul kohtumõistmise ja igavese karistust.

(Apostlite teod 24:14-15; 1. Korintlastele 15:20-22; 51-58; 1. Tessalooniklastele 4:13-18; Heebrealastele 9:27; 2. Korintlastele 5:10; Matteuse 25:31-46; Ilmutus 20:10-22:7).

...ühes tõelises kirikus mis koosneb uuestisündinutest usklikud kõigist rahvustest kes on olnud kes on oma usu kaudu uuendatud Kristuses ja ühendatud koos ihus, mis on Kristuse, mille Ta on pea; kes kogunevad kokku kohalikeks kogudused jumalateenistusele ja ehitamiseks ja kelle esmane ülesanne on jõuda kadunud inimesteni Jeesuse Kristuse evangeeliumiga.

(Heebrealastele 10:24-25; Roomlastele 10:24-25). 12:4-10; Efeslastele 1:22-23)

...et veega ristimine täieliku sukeldumise teel, Püha Vaimu ristimine, ja Issanda õhtusöömaaeg on pühadused usklikele, mida Issand on käskinud Jeesus Kristus, mis on on mõeldud selleks, et neid järgiksid kirik selle aja jooksul praegusel ajastul.

(Matteuse 26:26-28; 28:19- 20; 1. Korintlastele 11:23-26)

Registreeru, et püsida ühenduses.

Palve taotluse vorm

Sa võid lisada oma palvesoovi meie palveleheküljele, kasutades selleks allolevat vormi. Kui teie palvepäring on laekunud, jagame seda vastavalt teie juhistele. Võite esitada nii palju palvesoove kui soovite!

Liitu meie missiooniga

Liitudes meie meililistiga, saad rohkem teada NVMi
kohta ja sellest, kuidas me saavutame maailma Jeesuse jaoks.

Tellige podcast

Saa meie viimaseid episoode ja inspireerivat sisu
regulaarselt e-postiga.