Amiben hiszünk

Küldetésünk, hogy átlépjük a határokat és lebontsuk a korlátokat, hogy hidakat építsünk, amelyek az embereket a Jézus Krisztusban talált szeretethez és reményhez vezetik.

Hiszünk...

..a Szentírás, mind a régi és az Újszövetség, a ihletett, tévedhetetlen és Isten tévedhetetlen szava, a Isten teljes kinyilatkoztatása. akaratának kinyilatkoztatása az emberiségnek, és az isteni és végső tekintélye minden keresztény hit és élet számára.

(2 Timóteus 3:15-17; 2 Péter 1:21; Zsidók 4:12; Zsoltárok 19:7-8; Máté 5:17-18).

..hogy van egy élő és igaz Isten, a Teremtő és fenntartója minden dolognak, végtelenül tökéletes és örökké létező három ...az Atya, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

(5Mózes 6:4; 1Mózes 1:26, 3:22; Jeremiás 10:10; Zsoltárok 33:6-9; Máté 28:19; 2Korinthus 13:14; 1Timóteus 1:17).

...az Atya Istenben, az végtelen, szuverén, személyes Szellem, aki tökéletes a szentségben, bölcsesség, hatalom és szeretet; hogy Ő önmagára vonatkozik. irgalmasan gondoskodik az emberiséggel; hogy meghallgatja és meghallgatja az imát; és hogy megment a bűntől és a haláltól mindazoknak, akik eljönnek Jézus Krisztus által.

(János 3:16; 4:14; 1 János 4:8; Jeremiás 32:17-19; Róma 5:8, 11:33-36)

...Istenben, a Szentlélekben, akit az Atya küldött el és a Fiú, akinek szolgálata az, hogy megdicsőítse a Jézus Krisztust; hogy meggyőzni az emberiséget az ő bűneikről; hogy lelki újjászületés a bűnbánó emberekben bűnösökben; és lakozni, megszentelni, vezetni, tanítani, és képessé teszi a hívőt az istenfélő életre és szolgálatra.

(János 14:16-17, 26; 16:7-15; 1Korinthus 2:9-16; 3:16; ApCsel 1:8).

...hogy az emberiséget Isten képmására, de elbukott bűnbe esett, és most természetünknél fogva bűnösök és választásuk miatt, a elítélve, elszakítva Istentől és lelkileg halottak.

(1Mózes 1:26-27; Ézsaiás 53:6; Róma 3:23; 5:12, 18-19; János 3:17-18)

...a Fiú Istenben... az Úr Jézus Krisztusban, aki teljesen Isten és teljesen ember, aki a Szentlélektől fogantatott
és Szűz Máriától született; hogy bűntelen életet élt és meghalt a
kereszten, kiontva vérét, mint az egyetlen elfogadható áldozatot bűneinkért; hogy testben feltámadt
a halálból, felment a mennybe, ahol most Isten jobbján ül, mint a mi
Főpapunk és szószólónk; és hogy szó szerinti és személyes visszatérése a földre hatalommal és
dicsőséggel közeleg.

(János 1:1-3, 20:28-29; Zsidókhoz írt levél 1:1-3; 1 Timóteus 3:16; Filippi 2:5-11; Máté 1:18-23;
1 Korinthus 15:3-4; 1 Timóteus 2:5; Zsidókhoz írt levél 2:9-10, 17; 4:14-16; 10:10-12; 1Thessz 4:16-17;
Jelenések 1:8; 5:8-14).

...hogy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka; hogy a bűnös egyedül a hit által, kegyelemből üdvözül, teljesen függetlenül minden emberi érdemtől; hogy mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban és az Ő kereszten végzett engesztelő munkájában, hit által, igaz bűnbánattal elfogadva Őt, és megvallva Őt Megváltónak és Úrnak, üdvözülni fog.

(ApCsel 4:12; János 1:12; Róma 1:16; 3:21-26; 6:23; 10:9-10; Ef 2:8-9; Titus 3:5-7).

...a testi feltámadásban... a holtak, a hívők a megdicsőült, örök életre a mennyei életre az Úrral, a a hitetleneké az ítéletre és az örökkévalóságra büntetés.

(ApCsel 24:14-15; 1Kor 15:20-22; 51-58; 1Thessz 4:13-18; Zsid 9:27; 2Kor 5:10; Mt 25:31-46; Jel 20:10-22:7).

...az egyetlen igaz egyházban amely újjászületett minden nemzetből származó hívőkből akik akik hitük által újjászülettek Krisztusban és egyesültek együtt a Krisztus testében Krisztusban, amelynek Ő a aki a feje; akik összegyűlnek együtt a helyi közösségek istentiszteletre és épülésre, és akiknek elsődleges küldetésük az, hogy elérni az elveszetteket Jézus Krisztus evangéliumával.

(Zsidókhoz 10:24-25; Rómaiakhoz írt levél 12:4-10; Efézus 1:22-23)

...hogy a vízkeresztség teljes alámerítéssel, a Szentlélek keresztsége, és az úrvacsora rendelések a hívők számára, az Úr parancsolta. Jézus Krisztus, amelyek arra szolgálnak, hogy a hívők betartsák az egyház ebben az időszakban jelen korban.

(Máté 26:26-28; 28:19- 20; 1 Korinthus 11:23-26)

Iratkozzon fel, hogy kapcsolatban maradjon.

Imakérő űrlap

Az alábbi űrlap segítségével hozzáadhatja imakérését az imaoldalunkhoz. Amint imakérésed beérkezett, az utasításaidnak megfelelően megosztjuk azt. Nyugodtan küldj be annyi imakérést, amennyit csak szeretnél!

Csatlakozzon küldetésünkhöz

Ha csatlakozol az e-mail listánkhoz, többet megtudhatsz az NVM
honlapról, és arról, hogy hogyan érjük el a világot Jézusért.

Iratkozzon fel a podcastre

Kapja meg legújabb epizódjainkat, valamint a
inspiráló tartalmát rendszeresen e-mailben.