Ce credem noi

Misiunea noastră este de a depăși granițele și de a doborî bariere, de a construi punți care să-i aducă pe oameni la dragostea și speranța găsite în Isus Hristos.

Noi credem...

... Scriptura, atât Vechiul și Noul Testament, este inspirată, infailibilă și și inerant al lui Dumnezeu, Cuvântul revelația completă a lui voința Sa pentru mântuirea omenirii, precum și divinitatea și autoritatea divină și finală pentru toate credința și viața creștină.

(2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:21; Evrei 4:12; Psalmul 19:7-8; Matei 5:17-18)

..că există un singur om viu și adevărat Dumnezeu, Creatorul și susținător al tuturor lucrurilor, infinit de perfect și infinit de infinit și veșnic existent în trei Persoane... Tatăl, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt

(Deuteronomul 6:4; Geneza 1:26, 3:22; Ieremia 10:10; Psalmul 33:6-9; Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14; 1 Timotei 1:17)

...în Dumnezeu Tatăl, Tatăl infinit, suveran, personal Spirit, perfect în sfințenie, înțelepciune, putere și iubire; că El se preocupă milostiv în treburile umanității; că El ascultă și răspunde la rugăciune; și că El salvează de păcat și moarte tuturor celor care vin la El prin Isus Hristos.

(Ioan 3:16; 4:14; 1 Ioan 4:8; Ieremia 32:17-19; Romani 5:8, 11:33-36)

...în Dumnezeu Duhul Sfânt, trimis de la Tatăl și a Fiului, al cărui slujbă este de a-L glorifica pe Domnului Isus Hristos; de a să convingă omenirea de păcatului; de a realiza o slujbă spirituală renaștere spirituală în cei care se pocăiesc păcătosul care se pocăiește; și de a locui în ea, să sfințească, să călăuzească, să instruiască, și să dea putere credinciosului pentru o viață și o slujire evlavioasă.

(Ioan 14:16-17, 26; 16:7-15; 1 Corinteni 2:9-16; 3:16; Fapte 1:8)

...că umanitatea a fost creată după chipul lui Dumnezeu, dar a căzut în păcat, iar acum sunt păcătoși prin natură și alegere, sub condamnați, separați de Dumnezeu și sunt separați spiritual morți spiritual.

(Geneza 1:26-27; Isaia 53:6; Romani 3:23; 5:12, 18-19; Ioan 3:17-18)

...în Dumnezeu Fiul... Domnul Isus Hristos, pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, care a fost conceput
de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria; că a trăit o viață fără păcat și a murit pe crucea
, vărsându-Și sângele ca singura jertfă acceptabilă pentru păcatele noastre; că a înviat din morți în trup
, S-a înălțat la cer, unde stă acum la dreapta lui Dumnezeu ca Mare Preot și Avocat al nostru
și că revenirea Sa literală și personală pe pământ în putere și glorie
este iminentă.

(Ioan 1:1-3, 20:28-29; Evrei 1:1-3; 1 Timotei 3:16; Filipeni 2:5-11; Matei 1:18-23;
1 Corinteni 15:3-4; 1 Timotei 2:5; Evrei 2:9-10, 17; 4:14-16; 10:10-12; 1 Tesaloniceni 4:16-17;
Apocalipsa 1:8; 5:8-14)

...că mântuirea este un dar gratuit de la Dumnezeu; că un păcătos este mântuit prin har, numai prin credință, în întregime în afara oricărui merit uman; că toți cei care cred în Isus Hristos și în lucrarea Sa ispășitoare de pe cruce, primindu-L prin credință, în pocăință adevărată, mărturisindu-L ca Mântuitor și Domn, vor fi mântuiți.

(Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 1:12; Romani 1:16; 3:21-26; 6:23; 10:9-10; Efeseni 2:8-9; Tit 3:5-7)

...în învierea trupească a morților, a credinciosului la o viață veșnică, glorificată, în ceruri cu Domnul, a necredinciosului la judecată și la veșnicie pedeapsă veșnică.

(Faptele Apostolilor 24:14-15; 1 Corinteni 15:20-22; 51-58; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Evrei 9:27; 2 Corinteni 5:10; Matei 25:31-46;Apocalipsa 20:10-22:7)

...în singura Biserică adevărată formată din oameni născuți din nou credincioși din toate națiunile care au fost regenerați prin credința lor în Hristos și uniți împreună în trupul Hristos, al cărui membru este cap; care se adună împreună în adunări locale comunități locale pentru închinare și zidire și a căror misiunea principală este de a să ajungă la cei pierduți cu cu Evanghelia lui Isus Hristos.

(Evrei 10:24-25; Romani 12:4-10; Efeseni 1:22-23)

...că botezul în apă prin intermediul unei scufundări complete, botezul Duhului Sfânt, și Cina Domnului sunt rânduieli pentru credincioși, poruncite de Domnul Isus Hristos, care sunt destinate să fie respectate de către Biserica în timpul acestei epoca actuală.

(Matei 26:26-28; 28:19...) 20; 1 Corinteni 11:23-26)

Înscrieți-vă pentru a rămâne conectat.

Formular de cerere de rugăciune

Puteți adăuga cererea dvs. de rugăciune la pagina noastră de rugăciune folosind formularul de mai jos. Odată ce cererea dvs. de rugăciune este primită, o vom împărtăși în conformitate cu instrucțiunile dvs. Simțiți-vă liber să trimiteți oricâte cereri de rugăciune doriți!

Alăturați-vă misiunii noastre

Alăturându-vă listei noastre de e-mail, veți afla mai multe despre NVM
și despre modul în care ajungem în lume pentru Isus.

Abonează-te la Podcast

Primiți cele mai recente episoade și conținut inspirat
trimis prin e-mail în mod regulat