Sekcie

Zásady ochrany osobných údajov

Revidované 2. januára 2024

V spoločnosti NickV Ministries sa snažíme vyvíjať inovatívne služby, aby sme lepšie slúžili našim používateľom. Uvedomujeme si, že súkromie je dôležitá otázka, preto naše služby navrhujeme a prevádzkujeme s ohľadom na ochranu vášho súkromia. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate služby NickV Ministries, ako aj niektoré kroky, ktoré podnikáme na ich ochranu, a spôsob odvolania súhlasu.

Na osobné údaje, ktoré požadujeme a ktoré nám poskytujete, sa vzťahujú nasledujúce zásady. "Osobné identifikačné údaje" sú informácie, ktoré vás individuálne identifikujú, napríklad vaše meno, fyzická adresa alebo e-mailová adresa.

Zber údajov

Niektoré služby nevyžadujú žiadne osobné údaje. Niektoré z našich služieb vyžadujú registráciu účtu. Na vytvorenie účtu sú používatelia požiadaní o osobné identifikačné údaje (zvyčajne meno, e-mailová adresa a heslo k účtu) a my tieto údaje použijeme na poskytnutie služby. Pri niektorých službách a nákupoch produktov môžeme požadovať informácie o kreditnej karte alebo iné platobné údaje, ktoré uchovávame v zašifrovanej podobe na zabezpečených serveroch.

Ak požadujeme osobné identifikačné údaje, budeme vás informovať o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Dúfame, že vám to pomôže urobiť informované rozhodnutie o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.

Odvolanie súhlasu

Ak si neželáte, aby sme vaše údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás na čísle 214-440-1177, pošlite e-mail na adresu info@nickvm.org alebo nám pošlite poštu na adresu 2001 W Plano Pkwy, Ste 3500, Plano, TX 75075.

Cookies

Pri prvej návšteve stránky NickV Ministries sa do vášho počítača odošle súbor cookie, ktorý jednoznačne identifikuje váš prehliadač. Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa odošle do vášho počítača pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie používame na zlepšenie kvality našich služieb a na lepšie pochopenie toho, ako s nami ľudia komunikujú. Spoločnosť NickV Ministries to robí tak, že do súborov cookie ukladá preferencie používateľov a sleduje trendy a vzorce používania našej webovej stránky. Väčšina prehliadačov je na začiatku nastavená tak, aby prijímala súbory cookie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Niektoré funkcie alebo služby NickV Ministries však nemusia bez súborov cookie fungovať správne.

Zdieľanie informácií

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEPRENAJÍMAME ANI NEPREDÁVAME INÝM SPOLOČNOSTIAM ALEBO JEDNOTLIVCOM, POKIAĽ NEMÁME VÁŠ SÚHLAS. Takéto informácie môžeme zdieľať v ktoromkoľvek z nasledujúcich obmedzených prípadov:

  • Máme váš súhlas. Tieto informácie poskytujeme dôveryhodným podnikom alebo osobám výlučne na účely spracovania osobných údajov v našom mene. Ak sa tak deje, podlieha to dohodám, ktoré zaväzujú tieto strany spracúvať takéto informácie len na základe našich pokynov a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti.
  • Dôjdeme k záveru, že to od nás vyžaduje zákon alebo sme v dobrej viere presvedčení, že prístup k takýmto informáciám, ich uchovávanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti NickV Ministries, jej používateľov alebo verejnosti.
  • Ak máte účet, môžeme zdieľať informácie poskytnuté v rámci vášho účtu medzi všetkými našimi službami, aby sme vám poskytli bezproblémové služby a zlepšili kvalitu našich služieb. Informácie o vašom účte neposkytneme iným osobám ani neprepojeným spoločnostiam, s výnimkou obmedzených okolností opísaných v týchto zásadách alebo s vaším súhlasom.
  • Osobné údaje zhromaždené na našej stránke môžeme ukladať a spracúvať v Spojených štátoch alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej má spoločnosť NickV Ministries alebo jej zástupcovia svoje zariadenia. Používaním našich služieb súhlasíte s prenosom vašich informácií medzi týmito zariadeniami vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo vašej krajiny.

V prípade prevodu vlastníctva spoločnosti NickV Ministries, napríklad akvizície inou spoločnosťou alebo zlúčenia s inou spoločnosťou, poskytneme oznámenie pred tým, ako sa prevedú akékoľvek osobné údaje a začnú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť informácií

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom alebo ich neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením.

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov, ktorí ich potrebujú poznať na prevádzku, vývoj alebo zlepšovanie našich služieb.

Politika SMS

Prihlásením ste nám dali súhlas na zasielanie textových správ týkajúcich sa podujatí NickV Ministries. Frekvencia správ sa líši podľa udalostí/preferencií. Môžu sa uplatňovať sadzby za správy a dáta. Dopravcovia nenesú zodpovednosť za oneskorené alebo nedoručené správy. Ak váš telefón nepodporuje MMS, namiesto nich budete dostávať SMS.

ODHLÁSENIE ALEBO ZASTAVENIE
Ak chcete prestať dostávať textové správy od NickV Ministries, odpovedzte na akúkoľvek textovú správu od 51237 a v odpovedi napíšte STOP. Textové správy môžete zastaviť aj tak, že nám zavoláte na číslo 214-440-1177 alebo nám pošlite e-mail na adresu support@nickvm.org.

POMOC ALEBO PODPORA
Ak kedykoľvek potrebujete naše kontaktné informácie o tom, ako zastaviť zasielanie textových správ, odpovedzte na akúkoľvek textovú správu od 51237 a v odpovedi napíšte text HELP.
Po prijatí vašej textovej správy vám pošleme textovú správu s týmito informáciami, Vo všeobecnosti vám správy, ktoré posielame, poskytujú informácie o našich podujatiach. Niektoré z textových správ, ktoré posielame, môžu obsahovať odkazy na webové stránky. Na prístup na tieto webové stránky budete potrebovať webový prehliadač a prístup na internet.

PODPOROVANÍ DOPRAVCOVIA
Tento program podporujú spoločnosti Alltel, AT&T, Boost, Sprint, Verizon Wireless, Virgin Mobile, MetroPCS, T-Mobile a U.S. Cellular. Spoločnosť T-Mobile nezodpovedá za oneskorené alebo nedoručené správy. Produkty a služby sú kompatibilné s telefónmi AT&T.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme vaše súkromie a nebudeme vaše mobilné telefónne číslo poskytovať tretím stranám.

Aktualizácia vašich informácií

Pri mnohých našich službách poskytujeme mechanizmy na aktualizáciu a opravu vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete na stránkach nápovedy pre jednotlivé služby. Spoločnosť NickV Ministries môžete kontaktovať na telefónnom čísle 214-440-1177, prípadne nám môžete poslať e-mail na adresu info@nickvm.org alebo poštou na adresu 2001 W Plano Pkwy, Ste 3500, Plano, TX 75075.

Odkazy

Stránky, ktoré sa zobrazujú ako výsledky vyhľadávania alebo na ktoré odkazujú služby spoločnosti NickV Ministries, vytvárajú ľudia, nad ktorými spoločnosť NickV Ministries nemá žiadnu kontrolu. Tieto iné stránky môžu do vášho počítača umiestniť vlastné súbory cookie, zhromažďovať údaje alebo požadovať osobné informácie.

Spoločnosť NickV Ministries môže prezentovať odkazy vo formáte, ktorý nám umožňuje zistiť, či boli sledované. Tieto informácie používame na pochopenie a zlepšenie kvality programov a služieb NickV Ministries.

Zmeny týchto zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často prečítajte. Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej lokalite. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, budeme vás tu informovať o ich aktualizácii, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne používame a/alebo zverejňujeme.

Otázka/komentár

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Ak chcete: získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, opraviť ich, zmeniť alebo vymazať, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 214-440-1177, alebo nám poslať e-mail na adresu info@nickvm.org, prípadne nám pošlite poštu na adresu 2001 W Plano Pkwy, Ste 3500, Plano, TX 75075.

Formulár žiadosti o modlitbu

Svoju prosbu o modlitbu môžete pridať na našu modlitebnú stránku pomocou formulára nižšie. Po prijatí vašej žiadosti o modlitbu ju budeme zdieľať podľa vašich pokynov. Neváhajte poslať toľko modlitebných žiadostí, koľko chcete!

Prihlásiť sa k odberu podcastu

Pravidelne dostávajte naše najnovšie epizódy a inšpiratívny obsah
e-mailom