šampioni za

slomljenog srca

Hope For The Orphan [brošura]

01

INTERVJU

MAJ EPIZODE

Reprodukuj video
Detalje
Šampioni za siroče sa Nikom Vujičićem i Džošom i Rebekom Vajgel

Da li je briga za najugroženije? Nik Vujičić intervjuiše Džoša i Rebeku Vajgel koji su i filmski stvaraoci i usvojitelji. U njihovom najnovijim filmu "Osum Trot" biće prikazana mala crkvena zajednica u kojoj su 22 porodice usvojile 77 dece. Crkve počinju da iskorače u svojoj odgovornosti da brinu o siročićima u sistemu hraniteljstvo.

02

PORUKA OD NIKA

Reprodukuj video
Detalje
Gospel Message Part 1 – To the Fosters and Orphans

U ovoj posebnoj poruci onima koji su u sistemu hranitelja, Nik podseća one koji se osećaju usamljeno i neželjeno da je Bog vaš krajnji Otac koji ima plan za vas. Božije srce je da usvoji svakog od nas kao svoju decu. U Psalmu 68, stihovima od 5 do 6 piše da je on "Otac bez oca, branilac udovica, je Bog u svom svetom boravišta. Bog postavlja usamljene u porodicama, on vodi zatvorenike sa pevanjem."

03

Resurse

Podrška za siroče

Bog je sa tobom i pomoжi жe ti kroz udomljavanje i usvajanje.

04

PRIИE

NVM Ekskluzivni film

Obrazac zahteva za molitvu

Možete dodati vaš zahtev za molitvu našoj stranici za molitvu koristeći dole navedeni formular. Kada vaš zahtev za molitvu bude primljen, podelićemo ga u skladu sa vašim instrukcijama. Slobodno podnesite onoliko zahteva za molitvu koliko želite!

Pretplatite se na Podcast

Dobijte naše poslednje epizode plus inspirativne
sadržaj koji se redovno šalje e-poštom