Prati Isusa

Za nove vernike

Bez obzira ko si i šta si uradio, Isus te voli i napravio je način da zauvek imaš vezu sa Njim.

U sledećem videu Nik Vujičić objašnjava ko je Isus i kako kroz Isusa možete započeti novi život. Ako se molite da primite i pratite Isusa, molimo vas da nas obavestite klikom na dugme "Prihvatio sam Isusa", a mi ćemo vam poslati sedam video snimaka na sedam dana koji će vam pomoći da rastete u vašoj vezi sa Isusom Hristom.

Video dostupan na 36 jezika

Kako da postanem hrišćanin?

Razumem

Prvo, shvatite i prihvatite da ste grešnik.

Definicija greha je jednostavna. Greh krši Božiji zakon. Čak ni dobri ljudi koji rade dobre stvari ne mogu da zadovolje Boga ili dobiju njegovo odobrenje. Standard u Bibliji je neverovatno visok! Niko od nas ne može da dostigne savršenstvo ili čak da se približi. Koliko god se trudili, nikada ne moћete biti dovoljno dobri. Biblija kaže da smo svi zgrešili i da nismo imali Božju slavu (Rimljani 3:23). Greh je glavna blokada puta izmeрu tebe i Boga. U stvari, Biblija uči da je naš greh smrtna presuda! Rimljani 6:23 kaže:

"Plata za greh je smrt."

Teљke stvari, ali to je ono љto Biblija uиi.

Prizna

Drugo, priznaj da je Isus Hrist umro na krstu za tebe.

Bog je obezbedio konačno rešenje našeg greha. Prvo morate da prepoznate da je Božiji Sin dao svoj život u vaše ime. Ovo su dobre vesti! Rimljani 5:8 kaže:

"Bog demonstrira sopstvenu ljubav prema nama u ovome: Dok smo još bili grešnici, Hrist je umro za nas."

Isus Hrist je umro na našem mestu, iako smo zaslužili smrt. Uradio je to da bismo imali pravi mir i uživali u vezi sa Njim. Uradio je to da bi mogli da odemo u raj.

Pokajati se

Treće, pokajaj se zbog svog greha.

Nakon što priznaš svoje grešno stanje, i nakon što priznaš dobre vesti o Isusovu smrt u tvoje ime, sada je vreme da kažeš da ti je žao. Priznaj da si pogrešio i pokajao se zbog svog greha. Pokajati se znači okrenuti se, odbiti da živiš u obrascu svojih grešnih načina i kretati se ka Bogu celim srcem. Dela 3:19 kaže,

"Pokaj se za svoje grehe i okreni se Bogu, da bi tvoji gresi bili izbrisani."

Prihvati

Četvrto, primi Isusa Hrista u svoje srce i život.

Biti spasen zahteva korak verovanja. Potreban je korak vere prema jedinom koji moћe da te spasi. Biblija nam govori da se spasenje ne nalazi ni u jednom drugom, jer nijedno drugo ime nije dato pod nebom kojim moramo biti spaseni. (Dela 4:12) Isus nije jedan put do Boga. On je jedini put do Boga! Jovan 14:6 kaže:

"Ja sam put, istina i ћivot. Niko ne dolazi ocu osim preko mene."

Da li bi voleo da Isus bude Gospodar tvog života? Da li ste spremni da živite svoj život u veri i poslušnosti Njemu? Onda pitaj Isusa u svoj ћivot odmah. Isus je rekao, "Evo me! Stojim na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ja ću ući." (Rev. 3:20)

Molim

Peto, stani na trenutak i pomoli se.

Ako želite da započnete vezu sa Hristom, zastanite na trenutak i pomolite se.

Možeš da koristiš sopstvene reči kada pričaš sa Bogom. Izrazite svoje misli na bilo koji način osećate se prirodno. Ono što je najvažnije je da je vaš razgovor sa Bogom potpuno iskren i da sledi primer u Bibliji:

"Ako svojim ustima priznaš da je Isus Gospod i veruješ u svoje srce da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen." (Rimljani 10:9.)

Evo jednostavnog primera reči koje možete upotrebiti da se pomolite...

Isuse

Priznajem da sam grešnik. Razdvojen sam od tebe zbog mog greha. Ali sada razumem da si došao i umro u moje ime da bi se potpuno pobrinuo za moj problem sa grehom. Spreman sam da se pokajem zbog svog greha i okrenem se i krenem prema tebi. Ovim rečima priznajem da je Isus moj Gospod i Spasitelj. Gospode, verujem da si odgajan iz mrtvih zbog mene. Hvala ti što si me spasao. Amin.

Ako si se molio za ovu molitvu, Isus Hrist je sada uљao u tvoj ћivot! Tvoja odluka da ga slediš znači da ti je Bog oprostio. Provešćeš večnost u raju sa Njim.

Dobrodošli na početak vašeg putovanja sa Isusom!

Doneo si najbolju odluku u ћivotu!
Želimo da vam pošaljemo kratku seriju video snimaka od Nika koji će vam pomoći na putovanju sa Isusom.

Obrazac zahteva za molitvu

Možete dodati vaš zahtev za molitvu našoj stranici za molitvu koristeći dole navedeni formular. Kada vaš zahtev za molitvu bude primljen, podelićemo ga u skladu sa vašim instrukcijama. Slobodno podnesite onoliko zahteva za molitvu koliko želite!

Pretplatite se na Podcast

Dobijte naše poslednje epizode plus inspirativne
sadržaj koji se redovno šalje e-poštom