šampioni za

slomljenog srca

Nacionalna vruća linija za trgovinu ljudima

Pozovite 1-888-373-7888 ( TTY: 711)

Hope For The Trafficked [brošura]

01

INTERVJU

JANUARSKE EPIZODE

Detalje

ŠAMPIONI ZA KRIJUMČARENI EP 201 – ČUVARI NA ZIDU
Nik Vujičić se vraća sa sezonom dva Šampiona za Slomljeno srce, tako što će sesti sa Jaco Booyens iz Jaco Booyens ministarstava kako bi se ponovo prisetio šokantne realnosti moderne trgovine ljudima. Jaco je postao pouzdan glas u zajednici za borbu protiv seks trafikinga i aktivno se bavi borbom protiv trgovine ljudima u SAD i širom sveta. Njegovi napori uključuju svest i prevenciju, obuku, konsultantsko rukovodstvo, spasavanje i rehabilitaciju kroz njegove neprofitne organizacije i njegov dugometražni film, 8 dana.

U okviru naše kampanje "Šampioni 2023" za kampanju "Brokenhearted", Nik svakog meseca intervjuiše svetske stručnjake za novu temu, a tokom meseca januara ističemo krijumčare.

NACIONALNA VRUĆA LINIJA ZA TRGOVINU LJUDIMA
Pozovite 1-888-373-7888 ( TTY: 711)

02

PORUKA OD NIKA

Šampioni za krijumčare: Poruka Nika Vujičića U poruci "Šampioni za trgovinu ljudima" Nik Vujičić direktno razgovara sa žrtvama trgovine ljudima i nudi reč ohrabrenja i saosećanja. U okviru naše kampanje za Šampione za Slomljeno srce svakog meseca, Nik nudi nadu i jevanđeljsku poruku Isusa Hrista. Ako vas krijumčare ili poznajete nekoga ko jeste, pozovite nacionalnu vruću liniju za trgovinu ljudima broj 1-888-373-7888.

Obrazac zahteva za molitvu

Možete dodati vaš zahtev za molitvu našoj stranici za molitvu koristeći dole navedeni formular. Kada vaš zahtev za molitvu bude primljen, podelićemo ga u skladu sa vašim instrukcijama. Slobodno podnesite onoliko zahteva za molitvu koliko želite!

Pretplatite se na Podcast

Dobijte naše poslednje epizode plus inspirativne
sadržaj koji se redovno šalje e-poštom