Bilog ng

mga kampeon

Pumili ng isang antas ng pakikipagsosyo

Lwl bilog ng mga kampeon 1 2

$25

BAWAT BUWAN

 • Ang $25 ay maaaring:

  – Magbigay ng access sa mga materyales sa pagpapayo sa Biblia sa isang taong may bagbag ang puso

Lwl bilog ng mga kampeon 2 2

$50

BAWAT BUWAN

 • Ang $50 ay maaaring:

  – Bigyan ng access ang isang taong may bagbag na puso sa 24/7 Christian coaching

Lwl bilog ng mga kampeon 3 3

$100

BAWAT BUWAN

 • Ang $100 ay maaaring:

  – Tumulong sa pagsasalin ng aming nilalaman sa 1 ibang wika para maabot ang isang taong bagbag ang puso sa kanilang wika

Lwl bilog ng mga kampeon 4 2

$1000

BAWAT BUWAN

 • Ang $1000 ay maaaring:

  – Bigyan ka ng pagkakataong
  co produce ng isang episode ng talk show na Never Chained

Form ng Kahilingan sa Panalangin

Maaari mong idagdag ang iyong kahilingan sa panalangin sa aming pahina ng panalangin gamit ang form sa ibaba. Kapag natanggap na ang iyong kahilingan sa panalangin, ibabahagi namin ito ayon sa iyong mga tagubilin. Huwag mag-atubiling magsumite ng maraming kahilingan sa panalangin hangga't gusto mo!

Mag subscribe sa Podcast

Kunin ang aming pinakabagong mga episode plus nakapagpapasiglang
regular na nag-email ang nilalaman