MINISTERYO NG PANGITAIN NG

NICK VUJICIC

Mga Internasyonal na Kaganapan
kasama sina David Gavrilovic at Victor Arceo

Big Jesus Tent
kasama si Jay Smith

Ministeryo sa Bilangguan
kasama si Jay Harvey

Pagsasanay sa Tagapag alaga ng Champions
kasama si Jay Smith

"Pagkatapos ay sinabi ng panginoon sa kanyang lingkod, 'Lumabas ka sa mga kalsada at mga lane ng bayan at pilitin silang pumasok, upang ang aking bahay ay mapuno.

– Lucas 14:23

Form ng Kahilingan sa Panalangin

Maaari mong idagdag ang iyong kahilingan sa panalangin sa aming pahina ng panalangin gamit ang form sa ibaba. Kapag natanggap na ang iyong kahilingan sa panalangin, ibabahagi namin ito ayon sa iyong mga tagubilin. Huwag mag-atubiling magsumite ng maraming kahilingan sa panalangin hangga't gusto mo!

Sumali sa Aming Misyon

Sa pamamagitan ng pagsali sa aming listahan ng email, malalaman mo ang higit pa tungkol sa NVM
at kung paano natin inaabot ang mundo para kay Jesus.

Mag subscribe sa Podcast

Kunin ang aming pinakabagong mga episode plus nakapagpapasiglang
regular na nag-email ang nilalaman