kampeon para sa mga

bagbag ang puso

Makipag usap sa isang Espirituwal na Coach

Makipag chat ngayon sa isang taong nagmamalasakit, maaaring maghikayat, at ipagdarasal ka.

Pag asa Para Sa Mga May Kapansanan [Brochure]

01

INTERBYU

MGA YUGTO NG MARSO

Maglaro ng Video
Mga Detalye
Mga Kampeon para sa mga May Kapansanan kasama si Joni Eareckson Tada

Sa episode na ito, muling nakipagkita si Nick kay Joni Eareckson Tada, isang kilalang awtor, radio host, at tagapagtaguyod ng kapansanan sa buong mundo na nagtatag ng Joni at Friends, isang ministeryo na nakatuon sa pagdadala ng Ebanghelyo at praktikal na mga mapagkukunan sa mga taong naapektuhan ng kapansanan sa buong mundo. Sa panayam na ito, ibinahagi ni Joni ang kanyang personal na paglalakbay kung paano niya natagpuan ang pananampalataya, pag asa, at layunin sa gitna ng kanyang pisikal na limitasyon. Tinalakay din nina Nick at Joni ang mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng mga taong may kapansanan at kung paano sila mas masusuportahan at mapaglilingkuran ng Simbahan.

Mula noong 1979, si Joni at mga Kaibigan ay nagsusulong ng disability ministry at binabago ang simbahan at mga komunidad sa buong mundo. Ang Joni and Friends International Disability Center (IDC) ay nagsisilbing sentro ng pangangasiwa para sa mga programa ng ministeryo at mga lokasyon sa buong Estados Unidos na nagbibigay ng outreach sa libu libong pamilya.

02

MENSAHE MULA KAY NICK

Maglaro ng Video
Mga Detalye
Pangangalaga ni Jesus Para sa mga May Kapansanan: Isang Mensahe Mula kay Nick Vujicic

Si Nick Vujicic, na ipinanganak na walang mga braso at binti, ay hindi naunawaan kung bakit siya ipinanganak sa ganoong paraan. Nang tanggapin niya ang soberanya ng Diyos na kayang gawin ang anumang nais Niya, tinanggap at pinahalagahan ni Nick ang kanyang kapansanan tulad ng paghubog sa kanya ng Diyos sa ganoong paraan mula sa paglilihi. Naging totoo ang Awit 139:14. Gayundin ang Juan 9 nang tanungin si Jesus, "Bakit isinilang na bulag ang taong ito?" Sumagot si Jesus, "Para sa kaluwalhatian ng Diyos!" Sa edad na 15, natagpuan ni Nick ang layunin at katuparan upang maging isang pandaigdigang ebanghelista na nagbibigay inspirasyon sa iba na sumunod kay Jesus.

Form ng Kahilingan sa Panalangin

Maaari mong idagdag ang iyong kahilingan sa panalangin sa aming pahina ng panalangin gamit ang form sa ibaba. Kapag natanggap na ang iyong kahilingan sa panalangin, ibabahagi namin ito ayon sa iyong mga tagubilin. Huwag mag-atubiling magsumite ng maraming kahilingan sa panalangin hangga't gusto mo!

Mag subscribe sa Podcast

Kunin ang aming pinakabagong mga episode plus nakapagpapasiglang
regular na nag-email ang nilalaman