Nvm latina amerika tour 2
Nvm latin america tour 2 vert 1

Paraguay – Nobyembre 2024

Huwebes, Nobyembre 21
(Malapit na ang mga detalye)

Uruguay – Nobyembre 2024

Biyernes, Nobyembre 22
(Malapit na ang mga detalye)

Argentina – Nobyembre 2024

Sabado, Nobyembre 23
(Malapit na ang mga detalye)

Chile – Nobyembre 2024

Linggo, Nobyembre 24
(Malapit na ang mga detalye)

Form ng Kahilingan sa Panalangin

Maaari mong idagdag ang iyong kahilingan sa panalangin sa aming pahina ng panalangin gamit ang form sa ibaba. Kapag natanggap na ang iyong kahilingan sa panalangin, ibabahagi namin ito ayon sa iyong mga tagubilin. Huwag mag-atubiling magsumite ng maraming kahilingan sa panalangin hangga't gusto mo!

Mag subscribe sa Podcast

Kunin ang aming pinakabagong mga episode plus nakapagpapasiglang
regular na nag-email ang nilalaman